I 5 år var jeg borgervejleder / borgerrådgiver i Fredericia ansat af Byrådet for kommunens borgere og fratrådte i 2022. Arbejdet blev bestemt af borgerne og havde ofte udgangspunkt i deres økonomi og kontakt med det offentlige.


I 2016 arbejdede jeg et år i Ydelsesafdelingen i Fredericia med 2-3 dage i Jobcentret for at vejlede borgere.


Som socialrådgiver har jeg også arbejdet i Kriminalforsorgen med afsoning med fodlænke i eget hjem og som socialrådgiver i Assens kommune i 8 år.


I Assens arbejdede jeg med udbetaling af ydelser og behanding af enkeltydelser samt boligindskudslån. En stor del af arbejdet var med råd og vejledning om økonomi.

Mens jeg arbejdede i Assens læste jeg jura på Syddansk Universitet og blev cand.jur i 2016.


Jeg har arbejdet på en sikret døgninsitution for unge 15-18 årige varetægtsfængslede, hvor jeg var nattevagt i en del år.

Samtidig læste jeg til socialrådgiver på åben uddannelse i Esbjerg og blev færdig i 2006.


I 1997 begyndte jeg at læse Østeuropastudier med minoritetsstudier og serbokroatisk på Københavns Universitet. Jeg blev færdig som bachelor i 2001. 


I to år boede jeg i Eks-Jugoslavien.

Det første år som frivillig i en flygtningelejr i Kroatien, hvor jeg lærte at tale brugbart serbokroatisk og det andet år som militær tolk i Bosnien efter fredsaftalen.


Efter at være blevet sproglig student aftjente jeg min værnepligt i 23 måneder i Vordingborg. Den sidste halvdel som sergent.

MERE INFORMATION