Din henvendelse kan handle om en sag i 


 • Jobcentret 
 • Voksenhandicap 
 • Hjælpemidler 
 • Kontrolgruppen om socialt bedrageri 
 • Økonomiske støttemuligheder 
 • Børn (-ehandicap) og Familie

 

Det kan også være omkring 

 

 • Erstatning hos forsikringsselskaber ved skader og ulykker 
 • AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)
 • §75 støtteperson (Inden Barnets Lov 1.1.24 §54 støtteperson)
 • Testamente
 • Fremtidsfuldmagt
 • Skifteretten ved dødsfald i familien 
 • Fogedretten vedrørende krav fra kreditor  
 • Gældssanering 
 • Krav fra Gældsstyrelsen 
 • Rettigheder i Sundhedsvæsenet
 • Udbetaling Danmark
 • Ny i Danmark: Opholdstilladelse og statsborgerskab / indfødsret


Eller det kan være noget helt andet – det får vi en snak om og finder den rigtige vej videre

Du bestemmer om du ønsker min hjælp som sparringspartner eller bisidder til møder.


Jeg kan også være din partsrepræsentant, så du kan vælge ikke at deltage i møder, hvis du ikke har overskud. Som din partsrepræsentant kan du også vælge, at der kun sendes skrives og ringes til mig.

Jeg gør selvfølgelig ikke noget i din sag uden, at du er med på råd og fortsat bestemmer.


YDELSER